หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / สอบถามข้อมูล

ติดต่อเลขานุการ/นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: (662) 273-6200 ต่อ 4940, 4917
โทรสาร: (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล์: investors@tipco.net
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: (662) 273-6200 ต่อ 7803
ที่อยู่บริษัท
118/1 อาคารทิปโก้ 1 ชั้น 27-28
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400