หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงินล่าสุด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565   172 KB.

ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  329 KB.

ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564   466 KB.

ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564   407 KB.

ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564   501 KB.   

ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินประจำปี 2563   998 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563  538 KB
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 516 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563  458 KB.
ดาวน์โหลด         ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินประจำปี 2562    812 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562   544 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562  545 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562  442 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินประจำปี 2561   857 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561  250 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561   272 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561   345 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินประจำปี 2560  1.07 MB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560  672 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560  386 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560  237 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินประจำปี 2559   523 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559   266 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559   277 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559     255 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินประจำปี 2558   538 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558   475 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558   469 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558   391 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2557   504 KB.       
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557   401 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557   391 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557   924 KB.
ดาวน์โหลด        ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น EN

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH