หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / สอบถามข้อมูล

ติดต่อเลขานุการ/นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: (662) 273-6200 ต่อ 7729
โทรสาร: (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล์: investors@tipco.net
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: (662) 273-6200 ต่อ 7803
ที่อยู่บริษัท
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH