หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจผลไม้แปรรูป

ดำเนินการโดย  บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้

1.สับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple)
2.น้ำสับปะรดเข้มข้น (Pineapple Juice Concentrate)
3.สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crushed)
4.สับปะรดบรรจุในถ้วยพลาสติก (Pineapple in plastic cup)
5.สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineappple in retort pouch)
6.ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Tropical Fruit Salad)
7.ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup)
8.ว่านหางจระเข้กระป๋อง (Canned Aloe Vera)
9.ว่านหางจระเข้บดละเอียดบรรจุถุงปลอดเชื้อ (Aseptic Crush)
10.ว่านหางจระเข้บรรจุในถุง retort pouch
11.ผลิตภัณฑ์กะทิบรรจุในกระป๋อง และน้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง
12.แกนสับปะรดอบแห้ง (Dehydrated Pineapple core) lและมะม่วงอบแห้ง แบบน้ำตาลน้อย (Dehydrated Mango)

2. ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

กลุ่มธุรกิจสารสกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา โดยโรงงานของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด เป็นโรงงานสกัดสารจากพืชและสมุนไพรด้วยตัวทำละลายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพในการสกัดและระบบความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ อบแห้ง บดผงและผลิตเป็นสารสกัด นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้บริการพัฒนากระบวนการสกัดร่วมกับลูกค้าครอบคุลมตั้งแต่ระดับทดลองในห้องปฏิบัติการตลอดจนผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันสินค้าและบริการของบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด มี 2 รูปแบบหลัก ดังนี้
1.บริการรับจ้างสกัดสารสกัดจากพืชและสมุนไพรตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและยา (OEM)
2.สกัดและจำหน่ายสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและยา (Ingredient)

ธุรกิจการเกษตร

ดำเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สับปะรดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ ที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณค่าทางอาหารที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และร้าน Squeeze Juice Bar by Tipco

3. ธุรกิจคอนซูมเมอร์

น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม

1. น้ำผลไม้และน้ำผักพร้อมดื่ม

 • ทิปโก้ น้ำผลไม้ 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
 • ทิปโก้ สควีซ น้ำผลไม้ และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุในกล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
 • ทิปโก้ เวจจี้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
 • ทิปโก้ ซุปเปอร์คิด น้ำผลไม้และน้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% สำหรับเด็ก บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ น้ำทับทิมสกัดเข้มข้น บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้ 100% สูตรหวานน้อย บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ น้ำฝรั่ง และทิปโก้ น้ำส้มแมนดาริน 100% จัมโบ้ไซซ์ บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ คูลฟิต น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร
 • ทิปโก้โปรไฟเบอร์ น้ำผักผสมน้ำผลไม้และใยอาหารรวม 100% บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร น้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาด 225 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ สูตร น้ำผักผลไม้รวม 40% บรรจุในกล่องขนาดใหม่ 750 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้ 100% สูตรน้ำตาลน้อย บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ มี น้ำเบอร์รี่มิกซ์ และน้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำองุ่นรวม บรรจุในกล่องขนาด 1 ลิตร
 • ทิปโก้ มี น้ำผลไม้หวานน้อยและแคลอรีต่ำ มีส่วนผสมจากสารสกัดใบหญ้าหวาน (Stevia) บรรจุในขวด 250 มิลลิลิตร
 • ทิปโก้ โชกุน 40% พร้อมเนื้อส้ม บรรจุในขวดขนาด 250 มิลลิลิตร

2.น้ำแร่ธรรมชาติ

 ออรา น้ำแร่ธรรมชาติ 100% บรรจุขวดขนาด 330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแหล่งผลิตน้ำแร่ธรรมชาติจำนวน 2 แหล่ง ดังนี้
 1.แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุเย็นขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีกำลังการผลิตประมาณ 120 ล้านขวดต่อปี
2.แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติที่ชื่อว่า “ภูน้ำหยด” มีกำลังการผลิตประมาณ 140 ล้านขวดต่อปี

4. ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีก สามารถแบ่งรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

“Squeeze Juice Bar by Tipco” (สควีซ จูซ บาร์ บายทิปโก้)

แบรนด์

สควีซ จูซ บาร์ บาย ทิปโก้

ประเภท

น้ำผลไม้ปั่น เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น้ำแร่ธรรมชาติออรา เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยงจำนวนสาขารวมทั้งหมด 28 สาขา

จำนวนสาขา

รวมทั้งหมด 28 สาขา
สาขาของบริษัท 17 สาขา
สาขาแฟรนไชส์ 11 สาขา

รูปแบบการให้บริการ

 • การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
 • การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
 • การบริการจัดส่ง (Delivery)
 • การบริการจัดเลี้ยง (Catering)

“SQ Squeeze” (เอสคิว สควีซ)

แบรนด์

เอสคิว สควีซ

ประเภท

100% Cold Pressed Juice น้ำผลไม้ปั่น เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น น้ำผลไม้ทิปโก้ สับปะรดสดพันธุ์ทิปโก้หอมสุวรรณ น้ำแร่ธรรมชาติออรา เป็นต้น และครอบคลุมไปถึงการให้บริการของว่างสำหรับงานจัดเลี้ยง

จำนวนสาขา

สาขาของบริษัท 5 สาขา

รูปแบบการให้บริการ

 • การรับประทานที่ร้าน (Dine In)

 • การซื้อกลับบ้าน (Take Away)

 • การบริการจัดส่ง (Delivery)

 • การบริการจัดเลี้ยง (Catering)

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH