หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 10.19 MB.

รายงานประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 10.01 MB.

รายงานประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 14.21 MB.

รายงานประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 3.64 MB.

รายงานประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 8.26 MB.

รายงานประจำปี 2558

ขนาดไฟล์: 7.20 MB.

รายงานประจำปี 2557

ขนาดไฟล์: 2.70 MB.

รายงานประจำปี 2556

ขนาดไฟล์: 3.09 MB.

รายงานประจำปี 2555

ขนาดไฟล์: 9.98 MB.

รายงานประจำปี 2554

ขนาดไฟล์: 6.42 MB.