หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคำนวณการลงทุน

จำนวนหุ้น

หุ้น

ราคาซื้อ

บาท

ราคาขาย

บาท

% คอมมิชชั่น

%

คอมมิชชั่นขั้นต่ำ 

บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

%

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น

บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บาท
คอมมิชชั่น

บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ

บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าซื้อขั้นต้น

บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บาท
คอมมิชชั่น

บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

บาท
มูลค่าขายสุทธิ

บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บาท
อัตราผลตอบแทน

%
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY