หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ 

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น : TIPCO

รายงานประจำปี

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 พ.ค.  2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
(สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมลของท่าน
 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
 แขวง พญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
  •  โทรศัพท์: (662) 273-6200   ต่อ 4940, 4917
  •  โทรสาร: (662) 271-4304, 271-1600
  •  อีเมล์: investors@tipco.net
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH