หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ 

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น : TIPCO

รายงานประจำปี

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11 พฤศจิกายน 2564
  งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
 
11 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมลของท่าน
 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
 แขวง พญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
  •  โทรศัพท์: (662) 273-6200   ต่อ 4940, 4917
  •  โทรสาร: (662) 271-4304, 271-1600
  •  อีเมล์: investors@tipco.net
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH