หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ 

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น : TIPCO

รายงานประจำปี

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

05 ก.ค.  2565
แจ้งกรรมการลาออก
21 มิ.ย.  2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบลาออก
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6
 แขวง พญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
  •  โทรศัพท์: (662) 273-6200   ต่อ 7729
  •  โทรสาร: (662) 271-4304, 271-1600
  •  อีเมล์: investors@tipco.net
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH